W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

- Budda

dr Piotr Bober

więcej informacji na:
www.kdg-pb.pl

dr Piotr Bober

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz pracownik naukowy UEP w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z dziedziny ekonomii.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zasobów przedsiębiorstwa oraz ryzyka w działalności gospodarczej. Wykładowca przedmiotów z obszaru Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw. Prowadzi szkolenia i wykłady autorskie na temat zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz prywatyzacji i metod wyceny przedsiębiorstw. Autor szeregu publikacji z zakresu finansów i ekonomii m.in. dla wydawnictw FORUM i INFOR. Współautor szkoleń dla doradców z zakresu tworzenia biznesplanów.

Od 1994 r. aktywnie uczestniczy w praktyce gospodarczej. Współpracuje jako doradca oraz jako ekspert w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, budowania strategii oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Autor licznych opinii i ekspertyz dla instytucji państwowych i podmiotów prywatnych.