W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

- Budda

Marcin Domański

Marcin Domański

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, kierunek Finanse i Rachunkowość. Doktorant w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół analizy ekonomicznej, wyceny przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współautor licznych wycen przedsiębiorstw, analiz ekonomicznych oraz opinii i ekspertyz dla instytucji państwowych i podmiotów prywatnych.

Doradzał w licznych transakcjach doradztwa w zakresie pozyskania kapitału dla spółek z rynku kapitałowego (emisje akcji/obligacji) oraz z dotacji unijnych i krajowych.