W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

- Budda

Jakub Chabin

Jakub Chabin

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2014 r. wykonuje zawody doradcy podatkowego i radcy prawnego. Posiada certyfikat Doradcy w ASO nadany przez GPW. Jest członkiem Rady Nadzorczej spółki FPT Prima S.A.

Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie handlowym. Jest autorem szeregu wniosków o interpretacje podatkowe zakończonych wydaniem pozytywnej interpretacji. Doradza także w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz sporządza opinie w sprawach bieżących problemów podatkowych klientów. Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię doradcy podatkowego. Posiada również wieloletnie doświadczenie jako prawnik, w tym w doradztwie przy pozyskiwaniu kapitału emisji akcji lub obligacji oraz wprowadzaniu spółek na NewConnect (rynek akcji) i na Catalyst (rynek obligacji), transakcjach M&A oraz obsłudze emitentów w zakresie obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

Jakub Chabin zdobywał doświadczenie podczas realizacji licznych projektów podatkowych i prawnych w wielu branżach, a obecnie zalicza się do zespołu specjalistów WFY Group. W firmie zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz świadczeniem usług dla naszych klientów z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa papierów wartościowych (emisji obligacji i akcji). W zakresie jego specjalizacji znajduje się między innymi obsługa podatkowa klientów w zakresie restrukturyzacji formy prawnej i podatkowej prowadzenia działalności gospodarczej, cen transferowych oraz bieżącego doradztwa, audytu podatkowego oraz sporządzania interpretacji podatkowych dla klientów WFY Group.

Ponadto dzięki swojemu doświadczeniu Jakub Chabin wspiera zespół WFY Group także w zakresie prawnych aspektów emisji akcji i obligacji. –. Dlatego nasi klienci mogą liczyć na doradztwo, a przede wszystkim na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz załatwienie formalności, związanych z wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect (akcje) lub Catalyst (obligacje). Dzięki fachowej oraz specjalistycznej wiedzy zdobywanej latami, Jakub Chabin jest cenionym specjalistą w konkretnych branżach w WFY Group. Szeroki zakres działalności, a także osobiste zainteresowania sprawiają, że jego działania doceniane są przez naszych klientów. Jakub Chabin zajmuje się również profesjonalnym doradztwem dla spółek giełdowych w zakresie przestrzegania obowiązków informacyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego.

W WFY Group Jakub Chabin wyróżnia się swoją wiedzą podatkową i prawniczą, dzięki czemu znajduje uznanie wśród naszych klientów oraz partnerów.