Zarządzanie ryzykiem

dr Piotr Bober

W ramach podejmowanej współpracy zapewniamy pomoc w efektywnym zarządzaniu ryzykiem poprzez wdrożenie procesów jego diagnozy i sterowania, mających na celu osiągnięcie stabilnych wyników finansowych oraz stworzenie uwarunkowań dalszego rozwoju.

Nasze działania obejmują cztery następujące po sobie etapy:
• identyfikacja ryzyka,
• pomiar ryzyka,
• zarządzanie ryzykiem,
• monitorowanie i kontrole wdrożonych działań zarządzania ryzykiem.