Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Małgorzata Jurga

Zakres działań:
• audyt śledczy, zapobieganie nadużyciom i korupcji,
• przeglądy systemów kontroli wewnętrznej (m.in. w celu ograniczenia ryzyka defraudacji).