Zabezpieczenie obligacji

Jakub Chabin

Inwestorzy zainteresowani nowymi przedsięwzięciami wiedzą, że zabezpieczenie obligacji to ważna sprawa. Jednak nie zawsze wiadomo, jaki model zabezpieczeń jest optymalny i jakie narzędzia w tym zakresie zostały oddane do dyspozycji. Od tego jaką metodę przyjęto, zależy w dużej mierze ocena ryzyka inwestycji. Aktualnie na rynku dominują zabezpieczenia w postaci hipoteki oraz zastawu rejestrowego. Pozostałe dostępne instrumenty to: gwarancja, świadczenie na rzecz osoby trzeciej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz blokada finansowa.

Najlepsze zabezpieczenie obligacji tylko z WFY Group

Służymy radą dla podmiotów gospodarczych, które chcą objąć emitowane obligacje rozwiązaniem najlepszym z punktu widzenia ich interesu. Pomagamy wdrożyć konkretne rozwiązania, przedstawiamy także dokładny bilans uwzględniający ich pozytywne oraz ewentualne negatywne strony. Najczęściej wybierane hipoteki oraz zastawy rejestrowe są z praktycznego punktu widzenia najłatwiejsze do ustanowienia, co ma duży wpływ na to, że cieszą się sporym zainteresowaniem. Z nami wybiorą Państwo zabezpieczenie obligacji o idealnych parametrach.