Wycena wartości przedsiębiorstwa

dr Piotr Bober

Wycena przedsiębiorstwa

Praktyka gospodarcza pokazuje, że wycena przedsiębiorstwa jest zadaniem ważnym. WFY Group posiada wiedzę oraz narzędzia, które pozwalają naszym ekspertom rzetelnie i jednoznacznie określić wartość konkretnej firmy. Opieramy się w tym względzie na zasadach wyceny pasywów i aktywów sformułowanych w Ustawie o rachunkowości, na wytycznych Kodeksu spółek handlowych oraz na Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny opracowanych w 2011 roku przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ponadto wycena wartości przedsiębiorstwa bazuje na naszych własnych rozwiązaniach analitycznych.

Wycena wartości przedsiębiorstwa – kiedy warto ją przeprowadzić?

Żeby określić wartość finansową konkretnego przedsiębiorstwa należy zastosować odpowiednie metody wyceny, które pozwolą na rzeczywiste oraz obiektywne oszacowanie wartości. Procesowi wyceny podlega każdy składnik majątku i każde zobowiązanie, które należy do aktywów lub pasywów konkretnej firmy. Wyceniane mogą być to zarówno różnego rodzaju papiery wartościowe, całość przedsiębiorstwa (organizacji) czy też kwestie niematerialne, takie jak patenty czy znaki handlowe.

Proces wyceny wartości przedsiębiorstwa jest częstokroć niezbędny w różnych celach biznesowych. Tego rodzaju wyceny przeprowadzane są w różnych sytuacjach, w jakich znajdzie się przedsiębiorstwo.

Może być przeprowadzona chociażby w przypadku nabycia lub sprzedaży firmy. Rzetelna wycena pozwala na uzyskanie rzeczywistego obrazu finansowego organizacji, co jest niezbędne dla jej nabywców. Proces wyceny przeprowadza się również dokonując weryfikacji zdolności do uzyskania kredytu. Jest ona również częstokroć niezbędna w przypadku łączenia się ze sobą przedsiębiorstw lub ich podziału. Ważne jest jednak, żeby wycena wartości przedsiębiorstwa została przeprowadzana przez profesjonalistów – specjaliści z WFY Group mają szerokie doświadczenie w tym zakresie.

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Dzięki wiedzy uzyskanej w toku wyceny, zarząd firmy może podejmować skuteczne decyzje w odniesieniu do jej przyszłości, planów inwestycyjnych i rozwoju. Oprócz tego wycena przedsiębiorstwa wyposaża jej władze w argumenty, jakie można wykorzystać podczas negocjacji biznesowych z partnerami. Informacje jakie przynosi taka analiza, wspierają też procesy zarządzania i mogą wprowadzić spokój w szeregach udziałowców, mających czasami wątpliwości w materii wartości podmiotu.

Wycena wartości przedsiębiorstwa z WFY Group to gwarancja rzetelności i krótkiej realizacji. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Wycena wartości przedsiębiorstwa – korzyści dla organizacji

Chociaż wycena wartości przedsiębiorstwa jest skomplikowanym procesem, to umiejętnie przeprowadzona może przedstawić autentyczną wartość firmy. Co więcej, przynosi także szereg dodatkowych korzyści dla przedsiębiorców. Wyróżnić można między innymi: przedstawienie swojej pozycji konkurencji, a co za tym idzie – wzrost znaczenia przetargowego. Dodatkowo decydując się na wycenę wartości przedsiębiorstwa, wspólnicy mają możliwość zaprezentowania swojej silnej pozycji rynkowej, co wiąże się z łatwiejszymi negocjacjami w przypadku potrzeby uzyskania kredytu bądź przy sprzedaży.

Żeby było to możliwe należy wziąć pod uwagę wszelkie aspekty, wpływające na wiarygodną wycenę.