Wycena udziałów

dr Piotr Bober

Czasami wycena udziałów w firmie może nastręczać pewnych komplikacji, jednak w WFY Group wiemy, jak sobie z nią poradzić. Nasi specjaliści w pierwszym kroku określą, czy dany podmiot gospodarczy do wyceniania swoich aktywów stosuje przepisy Ustawy o rachunkowości czy też rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zasad szczegółowych uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. W grę wchodzi także Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39. Mając tę wiedzę, możemy skutecznie działać dalej.

Praktyczna wycena udziałów według różnych kryteriów

Na przebieg procesu wyceny ma również wpływ polityka rachunkowości przyjęta przez dany podmiot. Należy bowiem pamiętać, że przepisy oraz standardy zwykle dają do wyboru różne opcje w zakresie metodologii wyceniania aktywów finansowych. Bierzemy to pod uwagę w realizacji naszych usług, dzięki czemu szacujemy wartość składników odpowiednio według zasady ostrożności lub wartości rynkowej. Wszystko po to, aby wycena udziałów wykonana dla Klientów maksymalnie odpowiadała rzeczywistości.