Wycena marki, wycena znaku towarowego

dr Piotr Bober

Nie każdy wie, że wycena marki może być ważnym elementem w procesie szacowania wartości całego przedsiębiorstwa. Oferujemy profesjonalną usługę, w ramach której poddajemy szczegółowej analizie całą markę – rozumianą jako nazwa, znak towarowy, wizerunek i wartości, jakie ze sobą niesie. W przypadku dużych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji wartość marki nie budzi żadnych wątpliwości, co widać doskonale na przykładzie międzynarodowych koncernów, kreujących marki o zasięgu globalnym. Wycena znaku towarowego nawet w dużo mniejszej skali może dać zaskakujące wyniki.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce

WFY Group bierze pod lupę marki naszych Klientów. Badamy, jakie mają one znaczenie dla konsumentów w czterech fundamentalnych wymiarach – identyfikacyjnym, praktycznym, prezentacyjnym i gwarancyjnym. Solidna marka w oczach nabywcy jest powodem, by obdarzyć produkt lub usługę zaufaniem. Tu daje znać o sobie wycena wartości niematerialnych i prawnych, która także jest składnikiem naszych działań. Wszak w ujęciu prawnym marka to znak towarowy, nierzadko zastrzeżony i chroniony.

Jak wycena znaku towarowego może pomóc firmie?

Dlaczego wycena marki jest tak ważna? Wpływa ona w zasadniczy sposób na dochodową wartość firmy, która może zmieniać się w czasie i umacniać lub słabnąć wraz z pozycją marki. My dostarczamy diagnozę odnośnie jej kondycji, a to jest punktem wyjścia dla działań marketingowych i wizerunkowych, mających markę wzmocnić. Podczas wyceny znaków towarowych stosujemy odpowiednie metody z grupy dochodowych (zysków ekonomicznych, premii cenowej) oraz niedochodowych (kosztowa, porównań rynkowych, zwolnienia z opłaty licencyjnej).

Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.