Wdrożenia MSR/MSSF

Małgorzata Jurga

Celem usługi wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) jest wsparcie przedsiębiorstw w procesie sporządzania sprawozdania MSR/MSSF po raz pierwszy.

W ramach wdrożenia MSSF/MSR realizujemy następujące prace:
• doradztwo w zakresie wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przygotowanie rachunkowości podmiotów do sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF,
• konwersja sprawozdań finansowych z polskich standardów rachunkowości na MSSF,
• opracowanie wzoru sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF,
• wycenę instrumentów finansowych według skorygowanej ceny nabycia oraz zamortyzowanego kosztu,
• panele czy konferencje z zakresu MSSF,
• analizę systemu informacyjnego przedsiębiorstwa,
• przekazanie wiedzy i narzędzi,
• przygotowanie polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF,
• bieżące konsultacje i doradztwo,
• szkolenia.