Usługi poświadczające

Małgorzata Jurga

Stanowią one formę wspomagania klientów w rozwiązywaniu szczególnych problemów. Obejmują głównie potwierdzenie wiarygodności dostarczonych przez klienta danych finansowych i inne formy atestacji.

W ramach usług poświadczających wykonujemy:
• badania planu połączenia, podziału lub przekształcenia spółek,
• poświadczenie prognozowanych przez klienta usług finansowych,
• raporty z weryfikacji, przeglądu lub z wykonania uzgodnionych procedur,
• monitorowanie sytuacji finansowej podmiotów dla celów utrzymania finansowania otrzymanego od banków oraz innych instytucji,
• przeglądy ksiąg rachunkowych.