Restrukturyzacja formy prawnej i podatkowej prowadzenia działalności gospodarczej

Michał Skibicki

Restrukturyzacja podatkowa

Oferujemy przeprowadzanie restrukturyzacji podatkowej zwiększającej bezpieczeństwo prawno-podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela/wspólnika (zmniejszenie odpowiedzialności wobec wierzycieli) przy jednoczesnym niskim obciążeniu podatkowym właściciela/wspólnika.

Zakres działań restrukturyzacji podatkowej i prawnej:
• przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki komandytowe,
• przekształcenie spółek kapitałowych w spółki komandytowe,
• przekształcenie spółek osobowych (np. spółki komandytowo-akcyjnej) w spółki komandytowe.