Restrukturyzacja finansowa

dr Piotr Bober

Kiedy w przedsiębiorstwie nie dzieje się dobrze, należy jak najszybciej wdrożyć plan naprawczy. Restrukturyzacja finansowa może być jego ważnym elementem, zwłaszcza jeśli zostanie przeprowadzona pod kierownictwem naszych specjalistów. WFY Group wie doskonale, jakie są potrzeby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego restrukturyzacja firmy jest zadaniem, które warto nam powierzyć. Jej najważniejszym celem jest przywrócenie wewnętrznej oraz zewnętrznej równowagi przedsiębiorstwa, które się na ten krok zdecydowało.

Skontaktuj się z WFY Group i uratuj swoją firmę

Nasze działania obejmują opracowanie charakteru zmian w strukturach pasywów i aktywów podmiotu gospodarczego, a następnie wdrożenie ich w sposób maksymalizujący korzyści. W ramach restrukturyzacji musi nastąpić również przebudowa i modernizacja modelu organizacji firmy. Zmianie często muszą ulec również elementarne zasady jej funkcjonowania. My czuwamy nad tym, aby restrukturyzacja przedsiębiorstwa przyniosła dobre owoce. Pomaga nam w tym nasza wiedza oraz wiele lat doświadczeń.

Skuteczna restrukturyzacja firmy jest możliwa

Zdajemy sobie sprawę z tego, że restrukturyzacja w firmie nie zawsze jest procesem łatwym i nie da się jej przeprowadzić według jednolitego, uniwersalnego schematu. Dlatego dokonujemy głębokiej analizy potrzeb, aby stworzyć kompleksowy plan restrukturyzacji firmy, obejmujący wszystkie najważniejsze dla niej zagadnienia. Wszystkie nasze działania opierają się na przepisach ustawy o prawie restrukturyzacyjnym oraz na innych regulacjach prawnych, a także standardach ekonomii i zarządzania.