Przygotowywanie dokumentacji w celu wprowadzenia instrumentów finansowych (akcji i obligacji) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect i Catalyst

Jakub Chabin

Przygotowywanie:
• memorandów informacyjnych, dokumentów informacyjnych czy prospektów emisyjnych,
• wniosków o wprowadzenie instrumentów finansowych na rynek NewConnect/Catalyst,
• wniosków o uzyskiwanie dostępu do systemu EBI/ESPI,
• rejestracji (dematerializacji) papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
• zgłoszenia akcji/obligacji do ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.