Przekształcenie spółki

Michał Skibicki

Czym jest przekształcenie spółki?

Polskie prawo wyróżnia kilka różnych rodzajów spółek. Wymienić można między innymi: spółkę cywilną i spółkę komandytową, które różnią się od siebie w zakresie podstaw prawnych, specyfiki funkcjonowania, a także obowiązków, które mają w nich wspólnicy.

Przepisy kodeksu spółek handlowych w precyzyjny sposób określają, że spółkę cywilną można przekształcić w każdą inną spółkę handlową, w tym w spółkę komandytową. Tego rodzaju działania są podejmowane na przykład w celu dostosowania formy prawnej przedsiębiorstwa do specyfiki jego funkcjonowania, czy rozwoju, a także do aktualnych warunków ekonomicznych.

Obecnie przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową jest możliwe niemal w każdej branży, jednakże przygotowanie takiego procesu wymaga analizy prawnej i podatkowej. Sposób reorganizacji firmy powinien być dobrany odpowiednio do sytuacji prawnej i warunków podatkowych. Co istotne, przekształcona spółka może kontynuować swoją działalność w zmienionej formie prawnej, co jest kluczowe dla udziałowców.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. komandytową – w jaki sposób to zrobić?

Zmiana formy prawnej konkretnego przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma aspektami, które należy odpowiednio zaplanować. Wielu właścicieli firm długo rozważa ten krok, ponieważ wydaje im się on bardzo czasochłonny i skomplikowany. Regulacje prawne związane z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o. komandytową zawarte są w Kodeksie spółek handlowych, który opisuje szczegółowo ten proces. Decydując się na taki krok warto jednak skorzystać z usług specjalistów, takich jak WFY Group, zapewniających kompleksowe wsparcie na każdym etapie.

Dzięki naszemu doświadczeniu, a także wiedzy z zakresu prawa handlowego i podatkowego, oferujemy naszym Klientom realne wsparcie w zakresie przekształcenia spółek. Z tej racji przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. komandytową jest nie tylko mniej stresujące, ale również pozwala naszym Klientom na oszczędność czasu – to my zajmujemy się wszystkimi formalnościami.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. komandytową

Korzystając z profesjonalizmu WFY Group, nasi Klienci przekonają się, że przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. komandytową nie musi być procesem skomplikowanym i kosztownym. Pierwszym krokiem jaki należy w tym celu wykonać, jest powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie może przystąpić do umowy spółki cywilnej. Pamiętać należy o wprowadzeniu stosownych zmian w ewidencji, ale tym nasz Klient nie musi się przejmować – zadbamy, by każdy z wymogów proceduralnych został dochowany.

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową

Chociaż spółka cywilna jest powszechną formą współpracy przedsiębiorców, ma ona jednak kilka minusów. Zaliczyć można do nich brak podmiotowości prawnej w prawie cywilnym, brak rejestracji w KRS czy pełną odpowiedzialność za sytuację finansową, w tym także długi. Właśnie dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. komandytową, ponieważ wiąże się to z licznymi przywilejami. Jest to szczególnie częste działanie, zwłaszcza w sytuacji, w której przedsiębiorstwo zaczyna dynamicznie się rozwijać, rozrasta się i rozszerza zasięg swojej działalności.

Największa korzyść płynąca z powołania spółki komandytowej, to ograniczenie odpowiedzialności w zakresie majątku prywatnego komandytariuszy do wysokości określonej w umowie spółki. Natomiast jeśli komandytariusz wniesie wkład taki sam lub wyższy od sumy komandytowej, w ogóle nie poniesie odpowiedzialności za zadłużenie. To sprawia, że przekształcenie spółki z o.o. w komandytową jest praktykowane często i uchodzi za posunięcie bardzo korzystne dla udziałowców. Zgodnie z art. 551 k. s. h. wszystkie spółki handlowe, w tym z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą zostać przekształcone w spółki komandytowe. Prosimy o kontakt, a pomożemy w tym procesie.