Prawo upadłościowe i postępowania restrukturyzacyjne

Katarzyna Rudzińska – Skibicka

Nasza praktyka w zakresie upadłości i restrukturyzacji obejmuje pomoc prawną zarówno dla podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, podmiotów znajdujących się w upadłości, jak również dla ich wierzycieli. Doradzamy członkom zarządów spółek zagrożonych niewypłacalnością, jaki i reprezentujemy wierzycieli spółek niewypłacalnych w postępowania sądowych przeciwko członkom zarządów spółek niewypłacalnych.

Pomagamy opracować scenariusze restrukturyzacji poza procedurą upadłościową. Negocjujemy warunki restrukturyzacji zadłużenia, przygotowujemy propozycje układowe, sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości, reprezentujemy w postępowaniu upadłościowym, doradzamy w zakresie zawierania kontraktów z podmiotami znajdującymi się w upadłości. Zapewniamy też reprezentację w procesach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.