Prawo pracy

Katarzyna Rudzińska – Skibicka

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, obejmujące w szczególności przygotowywanie umów z pracownikami i współpracownikami naszych Klientów. Doradzamy przy wyborze optymalnych form zatrudniania pracowników, wspólników oraz członków zarządów spółek kapitałowych. Dysponujemy bogatym doświadczeniem w doradztwie w zakresie stosunków pracowniczych w procesach przeobrażeń kapitałowych podmiotów gospodarczych, fuzji, podziałów i przejęć. Oferujemy pełną obsługę procesu transformacji w tym obszarze.

Nasze usługi obejmują:
• bieżące doradztwo z zakresu spraw pracowniczych,
• szkolenia z zakresu prawa pracy dla działów kadr,
• kontrakty menedżerskie,
• prawne wsparcie w procesach restrukturyzacji i optymalizacji zatrudnienia,
• doradztwo związane z wydatkowaniem środków z ZFRON oraz wsparcie w razie kontroli prowadzonych przez PFRON.