Prawo autorskie w praktyce gospodarczej

Katarzyna Rudzińska – Skibicka

Zajmujemy się również szeroko rozumianą ochroną praw do wizerunku, utworów naukowych, jak również prawnymi aspektami ochrony produktów informatycznych, czy programów włączając w to pełną obsługę sporów na tym tle.

Tworzymy od podstaw lub korygujemy i rozbudowujemy istniejące dokumenty regulujące przeniesienie majątkowych praw autorskich czy też praw wynikających z udzielonych licencji.

Opiniujemy umowy o pracę, umowy o dzieło i kontrakty zawierających w sobie elementy związane z przeniesieniem praw autorskich z uwzględnieniem wynikających z tego konsekwencji podatkowych.

Prowadzimy doradztwo i współpracujemy z rzecznikiem Patentowym w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych, zarówno przed polskim Urzędem Patentowym jak i w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.