Podział spółki

Są sytuacje, w których podział spółki stanowi optymalne rozwiązanie dla podmiotu gospodarczego. W takich momentach do działania mogą przystąpić specjaliści z WFY Group, którzy czuwają nad tym, aby każda procedura tego rodzaju przebiegała sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Stanowi ono, że podziałowi podlegać mogą wyłącznie spółki kapitałowe. Oznacza to, że swoje usługi w tym zakresie adresujemy do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Konsekwencją jest rozdzielenie majątków, kapitałów oraz struktury organizacyjnej.

Jak podział spółki wygląda w praktyce?

Przedsięwzięcie to wymaga spełnienia pewnych warunków i przede wszystkim składa się z kilku istotnych etapów. Nasi specjaliści opracują plan podziału i wspomogą zarząd w przygotowaniu sprawozdania uzasadniającego podzielenie. Gotowy plan zostanie zbadany przez biegłego rewidenta, po czym możliwe będzie przyjęcie uchwały o podziale, wprowadzenie zmian statutowych oraz rejestracja podziału. Dzięki naszej pomocy, podział spółki nie tylko da się łatwo przeprowadzić, ale uczynić z niego punkt wyjścia do dalszych sukcesów biznesowych. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.