Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem znaku towarowego i optymalizacja sprzedaży nieruchomości

Michał Skibicki

Doprowadzenie do tzw. aktywacji wartości rynkowej znaku towarowego w księgach rachunkowych spółki (amortyzacji podatkowej znaku) w celu optymalizacji kosztów jego zakupu lub analogicznie do aktywacji kosztów podatkowych koniecznych do optymalizacji podatku przy sprzedaży nieruchomości.

Usługa polega na przeprowadzeniu – w oparciu o interpretacje podatkowe – szeregu rozłożonych w czasie operacji prawnych z wykorzystaniem spółek celowych oraz na wprowadzeniu faktycznych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, które pozwolą na uzyskanie istotnych korzyści podatkowych.