Obsługa prawna emisji akcji i obligacji

Jakub Chabin

Emisje akcji, emisje obligacji

1. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia ofert pierwotnych i wtórnych (w trybie oferty prywatnej/publicznej), w tym „rolowania” obligacji, z uwzględnieniem wymogów i oczekiwań rynku kapitałowego, w szczególności:
• wybór trybu przeprowadzenia oferty (prywatna/publiczna z prospektem albo bez prospektu, z zachowaniem prawa poboru lub z wyłączeniem prawa poboru, itp.)
• przygotowywanie uchwał o emisji akcji/obligacji,
• sporządzanie umów objęcia akcji czy formularzy propozycji nabycia obligacji,
• przygotowywanie warunków emisji obligacji oraz regulaminów zgromadzeń obligatariuszy,
• sporządzanie dokumentów ofertowych, memorandów informacyjnych, teaserów, prezentacji i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji,
• szkolenia dla zarządów dot. wypełniania obowiązków informacyjnych lub zasad ładu korporacyjnego;

2. Doradztwo w zakresie zabezpieczenia emisji akcji/obligacji, w szczególności:
• wybór sposobu zabezpieczenia (hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie) z uwzględnieniem wymogów i oczekiwań rynku kapitałowego,
• przygotowywanie umów, wniosków do sądu oraz innej dokumentacji w celu ustanowienia zabezpieczeń,
• doubezpieczenie obligacji lub zmiany zabezpieczeń,
• pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń.