Legal compliance

Katarzyna Rudzińska – Skibicka

Oferujemy unikatową na rynku prawnym usługę polegającą na wdrożeniu polityki zgodności (legal compliance). Celem polityki jest uniknięcie ryzyka wynikającego z niezgodności działań z przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami oraz międzynarodowymi standardami etyki w biznesie.

Dzięki naszym rzetelnym badaniom działań podejmowanych przez przedsiębiorcówuwzględniającym sferę ich aktywności gospodarczej oraz wdrożeniu programów zgodności, nasi Klienci unikają skarg i roszczeń.

Dbamy o to, by nasi Klienci ograniczyli do minimum ryzyko naruszania przez kadrę menadżerską i pracowników standardów zarówno w kontaktach z klientami, jak i podczas codziennego wykonywania innych obowiązków służbowych.

Przygotowywana przez nas polityka zgodności (polityka compliance) jest narzędziem, które pomaga unikać ryzyka niezgodności z obowiązującymi regulacjami.