Kontrola podatkowa i skarbowa oraz postępowania podatkowe

Michał Skibicki

Obrona interesów przedsiębiorcy podczas kontroli podatkowej/skarbowej i w trakcie postępowania podatkowego, w tym m.in.:
• sporządzanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty i o zwrot VAT,
• reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami i izbami skarbowymi,
• sporządzanie wyjaśnień/zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań i zażaleń,
• przygotowywanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA,
• reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach przed WSA i NSA.