Fundusze UE

Marcin Domański

Oferujemy kompleksową obsługę procesu aplikacyjnego począwszy od konsultacji, poprzez znalezienie właściwego programu oraz przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o dotacje.

W szczególności proponujemy pomoc w zakresie:
• przygotowania wniosku o dofinansowanie,
• opracowania raportów oddziaływania na środowisko,
• stworzenia audytu wykorzystania dotacji unijnych,
• zebrania innych wymaganych dokumentów.