Finansowanie z obligacji

Jakub Chabin

Przedsiębiorstwa nie zawsze dysponują środkami wystarczającymi do sfinansowania działalności inwestycyjnej. Finansowanie z obligacji może być dla nich cennym i co najważniejsze efektywnym sposobem na rozwój firmy – kapitał jest zazwyczaj spłacany dopiero w dniu wykupu obligacji, co pozytywne wpływa na przepływy finansowe (cash flow) firmy. Zgodnie z prawem emisja obligacji jest możliwa w przypadku podmiotów gospodarczych wyposażonych w osobowość prawną, a więc spółek kapitałowych – z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Możliwość emitowania obligacji mają również spółki komandytowo-akcyjne. Nasza wiedza i doświadczenie pomagają klientom stać się emitentami i wiele na tym zyskać.

Skuteczne finansowanie z obligacji z pomocą WFY Group

Trzeba podkreślić, że obligacje emitowane przez spółkę są papierami wartościowymi. Wyróżniamy w tym miejscu obligacje imienne i na okaziciela. Zapewniamy Klientom pilotaż i kompleksowe wdrożenie rozwiązań, poprzez które finansowanie z obligacji przestanie być tylko teorią. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.