Doradztwo w zakresie zasad i organizacji systemu rachunkowości

Małgorzata Jurga

Doradztwo obejmuje kompleksowe rozwiązania z zakresu opracowania zasad i organizacji systemu rachunkowości, których celem jest poprawa jakości systemu rachunkowości i wypracowanie standardów umożliwiających kontynuowanie polityki zarządzania systemem rachunkowości w przyszłości.

W ramach usług doradztwa w zakresie rachunkowości wykonujemy:
• opracowanie koncepcji i dokumentacji polityki rachunkowości oraz konsultacje w zakresie stosowanych zasad wyceny,
• przygotowanie dokumentów organizacyjnych rachunkowości, takich jak instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje emisji, obiegu i kontroli dokumentów,
• ocenę systemów rachunkowości informatycznej, wsparcie w zakresie informatyzacji rachunkowości,
• dostosowanie systemów księgowych do sprawozdawczości podmiotów,
• sporządzanie analiz i opinii księgowych,
• wsparcie w procesie sporządzania sprawozdania finansowego oraz raportowania,
• doradztwo o charakterze doraźnym w zakresie nietypowych operacji gospodarczych,
• szkolenia w zakresie polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości.