Doradztwo w zakresie przestrzegania obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz zasad ładu korporacyjnego

Jakub Chabin

1. Przygotowanie zarządu lub kluczowych pracowników do wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego,
2. Audyt w zakresie przestrzegania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego,
3. Opracowanie strategii informacyjnej z uwzględnieniem wymogów i oczekiwań rynku kapitałowego,
4. Bieżące doradztwo w zakresie przestrzegania obowiązków informacyjnych (raporty bieżące i okresowe) oraz zasad ładu korporacyjnego:
• informowanie o zmianach w regulacjach dot. obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego,
• sporządzanie procedur dot. obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego (np. regulaminu działania Rady Nadzorczej),
• monitorowanie prawidłowości sporządzenia i terminowości raportów bieżących i okresowych,
• wypełnianie obowiązków w zakresie transakcji dokonywanych przez osoby mające dostęp do informacji poufnej lub zmiany progów posiadania.