Doradztwo w zakresie IT

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie rozwiązań informatycznych zapewniających optymalizuję organizacji przedsiębiorstwa oraz procesów operacyjnych w nim zachodzących. Poprzez diagnozę kluczowych obszarów organizacji zapewniamy metodologię pomiaru ich efektywności.

Proponujemy rozwiązania informatyczne, za pomocą których możliwe jest efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Na podstawie relacji, jaka zachodzi między IT a stroną biznesową, nasi doradcy pomogą osiągnąć pełny potencjał każdego realizowanego projektu.

W szczególności proponujemy:
• poprawę efektywności IT,
• zarządzanie projektami i portfelem projektowym,
• opracowanie architektury korporacyjnej,
• utrzymanie bezpieczeństwa systemów IT i infrastruktury krytycznej,
• usługi w obszarze systemów ERP,
• usługi zabezpieczenia procesów biznesowych.