Doradztwo w zakresie HR

dr Piotr Bober

Najcenniejsze zasoby każdego przedsiębiorstwa to szeroko rozumiany kapitał intelektualny. Żadnego pomysłu biznesowego, jak i strategii, nie da się zrealizować bez aktywnego zaangażowania i wsparcia ze strony odpowiednio zbudowanego potencjału zasobów ludzkich. Podstawą sukcesu w walce o przewagę konkurencyjną jest więc efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym.

W ramach współpracy zapewniamy m.in.:
• planowanie służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i czynników otoczenia,
• wdrożenie programu bezkonfliktowego włączenia nowo przyjętych pracowników do organizacji,
• pomiar i ocenę efektów pracy,
• szkolenia pracowników w celu utrzymania lub podwyższenia wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku,
• budowanie programów motywacyjnych.