Bieżące doradztwo, audyt podatkowy oraz interpretacje podatkowe

Michał Skibicki

Wyczerpujące opracowanie zagadnień budzących wątpliwości klientów w formie opinii lub informacji na wskazany temat. Prowadzone na zlecenie naszych klientów audyty podatkowe dotyczą całych przedsiębiorstw, bądź wyłącznie konkretnych składników majątku i zwykle poprzedzają transakcje związane z danym przedsiębiorstwem lub składnikiem majątku (sprzedaż, aport).

W przygotowanych raportach identyfikujemy zagrożenia podatkowe i wskazujemy możliwe rozwiązania. Pozwala to osobom zarządzającym na świadomą ocenę zagrożeń oraz podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

W celu zabezpieczenia naszych klientów przed negatywnymi skutkami odmiennych interpretacji przepisów reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o wydanie interpretacji indywidualnych. Ma to miejsce zarówno w ramach bieżącego doradztwa, jak i w związku z konkretnymi transakcjami reorganizacyjnymi czy optymalizacyjnymi.