Badanie sprawozdań finansowych

Małgorzata Jurga

Audyt sprawozdań finansowych stanowi potwierdzenie rzetelności i prawidłowości sprawozdań finansowych firmy. To kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowym i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz dogłębna analiza perspektyw jego rozwoju. Sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej kondycji majątkowej oraz finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiając podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

W ramach badania sprawozdań finansowych wykonujemy:
• badania i przeglądy rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• badania i przeglądy sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie ze standardami międzynarodowymi (HB II, MSSF, US GAAP),
• przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości na sprawozdania sporządzone zgodnie z przepisami międzynarodowymi, m.in. HB II, MSSF, US GAAP,
• badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• sporządzanie lub badanie pakietów konsolidacyjnych.