Audyty środków pomocowych

Małgorzata Jurga

Stanowią one certyfikowanie przez biegłego rewidenta wydatków poniesionych ze środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej oraz Banku Światowego na realizację projektów, systemów księgowych i kontroli wewnętrznej, jak również dokumentacji rozliczeniowej.