Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.

- Henry Marchant

Każda podejmowana decyzja w przedsiębiorstwie wymaga odpowiedniego przygotowania. Cel, rodzaj, obszar oraz horyzont czasowy realizowanych działań determinują zakres koniecznych analiz i rodzaj narzędzi, które powinny je ułatwić. Tylko w sytuacji, gdy wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie procesy są właściwie zarządzane, możliwy jest jego dynamiczny rozwój.

Poznaj obszary działań, w jakich nasi eksperci pomogą rozwinąć Twój biznes.

A/ Doradztwo biznesowe

Indywidualne podejście do każdego Klienta w zakresie świadczonych usług doradztwa biznesowego jest dla niego zawsze gwarancją wartości dodanej. Dokładamy najwyższej staranności w działaniach, które mają wspierać naszych Klientów zarówno w zakresie podejmowanych decyzji operacyjnych, jak i tych strategicznych. Wypracowane i stosowane przez nas narzędzia ułatwią podejmowanie właściwych wyborów oraz zapewnią stały, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa mierzony zyskiem i wzrostem wartości dla właścicieli.

B/ Doradztwo prawne

WFY Group oferuje swoim Klientom pełną obsługę prawną, m.in. w transakcjach fuzji i przejęć z funduszami venture capital i private equity, wykupach lewarowanych, zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (aktywów) czy przedsiębiorstw. Nasi prawnicy występowali w licznych restrukturyzacjach, przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek. Wielokrotnie doradzaliśmy w transakcjach restrukturyzacyjnych i nabyciach istotnych aktywów. Negocjowaliśmy też liczne umowy w obrocie gospodarczym, w tym te zawierane z międzynarodowymi partnerami naszych Klientów.

C/ Doradztwo podatkowe

Podatki są kluczowym elementem każdej transakcji, a niejednokrotnie powodem podjęcia określonych działań biznesowych czy reorganizacji. Dlatego też WFY Group doradza zarówno korporacjom, jak i ich zarządom w zakresie tworzenia efektywnych podatkowo struktur funkcjonowania lub konkretnej transakcji. Nasze doradztwo obejmuje wszystkie aspekty opodatkowania, począwszy od podatku dochodowego, podatku od towarów i usług (VAT), podatkowych umów międzynarodowych, do podatku od spadków oraz podatków i opłat lokalnych. Doradzamy we wszystkich aspektach transakcji korporacyjnych i majątkowych, fuzjach, przejęciach, a także w bieżących sprawach takich, jak podatki związane z zatrudnieniem.