Polityka prywatności

WFY Sp. z o.o. (zwana dalej także WFY) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu http://wfygroup.com. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Twoje dane chronimy także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi Twojej prywatności.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „Usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez WFY przy użyciu serwisu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym http://wfygroup.com (zwanego dalej Serwisem albo Serwisem Internetowym) zawierane za pośrednictwem Serwisu umowy, a także akcje promocyjne, ankiety, konkursy i inne akcje skierowane do Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych Usług określone zostały w regulaminie umieszczonym na stronach Serwisu Internetowego.

Zasady zbierania danych i rodzaj zbieranych danych Użytkowników
1. WFY przechowuje zapytania http kierowane do serwera, na którym umieszczony jest Serwis Internetowy. W konsekwencji WFY zna np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czas wizyty, przeglądane treści, liczbę i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania z Serwisu), w przypadku, w którym przejście do Serwisu nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.
2. Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających z Serwisu.
3. Dane wskazane w ust. 1 wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działalnością Serwisu Internetowego, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu Internetowego.

Dane osobowe
1. Do przeglądania zawartości Serwisu nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.
2. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu może wiązać się z koniecznością podania Danych Osobowych. W powyższym przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usług.
3. Podanie Danych Osobowych może być także niezbędne w innych sytuacjach, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Administrator
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WFY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy al. Jerozolimskich 96.

Zasady zbierania danych osobowych, zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych
1. W zależności od Usługi, z której zamierza skorzystać Użytkownik, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Użytkownik może być poproszony w szczególności o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres pocztu elektronicznej.
2. W zależności od treści wyrażonej przez Użytkownika zgody, dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia Usług, w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora, w innych prawnie uzasadnionych celach, a także w celu przekazywania informacji handlowych lub marketingowe dotyczących usług lub produktów swoich partnerów.
3. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, a Użytkownicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie.

Informacje handlowe
1. Pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika, Administrator może przekazywać Użytkownikowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej informacje handlowe lub marketingowe dotyczące usług i produktów swoich partnerów. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika, Administrator może przesłać Użytkownikowi ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub Serwisu Internetowego.

Wykorzystywanie plików Cookies
Serwis wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies. Użytkownik jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Serwisu. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Linki do stron osób trzecich
Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. WFY nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

Ochrona transmisji
Dane Użytkowników o szczególnym znaczeniu, takie jak np. hasła dostępu do Serwisu Internetowego, przesyłane są przy użyciu protokołu szyfrowanego SSL.

Kontakt
Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem: WFY Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.