Obligacje samorządowe

Rosnąca popularność jaką cieszą się obligacje samorządowe, jest związana z procesem realnego upodmiotowienia samorządów lokalnych, co zostało zapoczątkowane w Polsce po 1989 roku. Pierwsza emisja obligacji tego rodzaju miała miejsce w 1993 roku, kiedy to na zostanie emitentem zdecydowały się takie miejscowości jak Międzyrzecz, Czarnków czy Płock. Wraz z upływem czasu rozwiązanie to zyskało na uznaniu, stając się cenioną alternatywą dla kredytowania inwestycji. Sprzedaż obligacji, z których finansowane są ważne projekty lokalne, jest bowiem pod wieloma względami korzystniejsza.

Obligacje samorządowe lepsze niż kredyt

Głównymi nabywcami obligacji w ramach tego systemu są w dalszym ciągu banki. Szacuje się, że skupują one ponad 90 procent papierów wartościowych w ramach emisji, jednak zobowiązania emitenta stawiają go w lepszej sytuacji. Gdy chodzi o ten rodzaj obligacji, odsetki mogą być wypłacane raz do roku, co oznacza efektywne niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów ze spłatą ratalną lub miesięczną. Nie ma też potrzeby, aby samorząd ustanawiał zabezpieczenia i szczegółowo rozliczał inwestycję, co jest normą w przypadku kredytowania.

Wymierne korzyści emitenta

Okres zapadalności, gdy chodzi o obligacje samorządowe jest wyraźnie wydłużony w stosunku do zobowiązań kredytowych. Czasami wynosi 10 lub więcej lat od chwili emisji, co jest świetnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy zyski z inwestycji mogą pojawić się dopiero po kilku latach. Najczęściej samorządy decydują się na emisję obligacji na okaziciela, bez zabezpieczeń, ze zmiennym lub stałym oprocentowaniem bazującym na stawce WIBOR. Trzeba dodać, że zastosowanie mechanizmu obligacji zwalnia samorząd ze stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Autor: Jakub Chabin