Metody wyceny firmy, udziałów – jak wycenić spółkę

Ważnym zagadnieniem praktycznej ekonomii są metody wyceny przedsiębiorstw. Ich znaczenie potrafi być naprawdę duże, ponieważ właściciele przedsiębiorstw są w pewnych sytuacjach niejako zmuszeni, aby takiej wyceny dokonać. Najczęściej jest ona konieczna w obliczu fuzji, sprzedaży udziałów, ale również przy kreśleniu perspektyw na przyszłość. Oczywiście nie wszyscy muszą wiedzieć, jak wycenić spółkę, dlatego zadanie to warto powierzać specjalistom. Bazują oni na trzech głównych grupach metod wyceny: majątkowych, rynkowych oraz dochodowych.

Majątek prawdę nam powie

Tak naprawdę, gdy mówimy o metodach majątkowych, to mamy na myśli kilka różnych rozwiązań. Metody wyceny udziałów w tym przypadku sprowadzają się do oceny stanu majątku firmy oraz jej aktualnych zobowiązań. Tą drogą dość łatwo można uzyskać bilans, aczkolwiek nie zawsze jest on pełny, gdyż nie uwzględnia pewnych elementów. Specyficzne know-how czy potencjał zatrudnianych specjalistów mogą umknąć tym metodom. Stosowanymi w tym układzie rozwiązaniami są: metoda wartości księgowej netto, metoda odtworzeniowa oraz likwidacyjna.

Jak wycenić spółkę w oparciu o wiedzę z rynku?

Kolejne metody wyceny przedsiębiorstwa opierają się na przesłankach rynkowych. Zwykle mówimy tu o metodzie porównawczej, polegającej na zestawianiu ze sobą mnożników transakcyjnych lub rynkowych z mnożnikami konkurencji. Sposób uchodzi za przejrzysty i rzetelny, ale trzeba wszystko właściwie przeprowadzić. Najważniejszy jest odpowiedni dobór firm, do których chcemy przyrównać swoją. Kryteria brane pod uwagę to np.: wartość akcji, wartość firmy do wartości księgowej oraz jej wartość od przychodów ze sprzedaży.

Dochodowe metody wyceny udziałów

Następny pomysł na to jak wycenić spółkę, związany jest z metodami dochodowymi. Zdaniem wielu specjalistów jest on najbardziej efektywny, ponieważ optymalnie odzwierciedla stan faktyczny. Głównym elementem jest prognozowanie przepływów pieniężnych, które firma wygeneruje w przyszłości. Tu najpowszechniej stosuje się metodę DCF (and. discounted cash flow), a więc metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Gdy analiza stanie się zasadna, warto wybrać przynajmniej dwie różne metody wyceny firmy, aby rezultat był jak najbliższy realiom.

Autor: P. Bober