Jak wycenić akcje, jak wycenić udziały

Wiele osób zainteresowanych rynkami finansowymi zastanawia się, jak wycenić akcje i jakie zasady obowiązują w ramach takiej wyceny. Możliwości, które w tym względzie posiadamy, są całkiem spore, ponieważ teoria i praktyka oddają nam w ręce kilka ciekawych narzędzi. Przede wszystkim jednak trzeba zadać sobie pytanie, kto najczęściej jest zainteresowany dokonaniem wyceny udziałów, akcji. Siłą rzeczy jest to ważne dla osób chcących akcje nabyć oraz tych, którym zależy na ich sprzedaży. To także cenne informacje dla analityków czy publicystów ekonomicznych.

Różne rodzaje akcji

Gdy chcemy dowiedzieć się, jak wycenić udziały, akcje stanowią zagadnienie kluczowe. Spółki, które mają prawo ich emisji, mogą wyemitować dwa typy akcji – imienne oraz na okaziciela. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi jest taka, że akcji imiennych nie można wprowadzać do obrotu publicznego. Bywa również tak, że akcje imienne posiadają pewne przywileje, na przykład dają właścicielom prawo dodatkowego głosu i tym samym większą moc decyzyjną w sprawach ważnych dla spółki.

Gdy nie wiesz, jak wycenić udziały, akcje są kluczem

To jak wycenić akcje, zależy od wielu czynników. Generalnie im w lepszej kondycji jest spółka i im lepsze ma perspektywy, tym cena akcji lub udziałów jest wyższa. Nie zawsze jednak da się to przełożyć na proste równanie. Musimy mieć na względzie, że przed decyzją o zakupie akcji należy przeprowadzić analizę techniczną, fundamentalną. Wycena akcji to jej najważniejszy element, ponieważ daje nam możliwość rzetelnego oszacowania ryzyka związanego z inwestycją. Możemy wykorzystać także różne metody wyceny, np.: księgową, likwidacyjną, mnożnikową i dochodową.

Eksperci wiedzą, jak wycenić akcje

Jeśli już wiemy, jak wycenić udziały, akcje trzeba wziąć pod lupę określone kryteria wyceny. Przy podejściu księgowym szacujemy wartość spółki, pomniejszając wartość aktywów o zobowiązania podmiotu i dalej dzielimy przez liczbę wyemitowanych akcji. Przy podejściu likwidacyjnym szacujemy przychody ze sprzedaży aktywów w momencie likwidowania spółki (stosowane przy procesach likwidacji). Mnożnikowa metoda bywa nazywana porównawczą i polega na zestawieniu cen akcji z cenami innych spółek. Z kolei przy wycenie dochodowej stosuje się np. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Autor: Marcin Domański