Kategoria: Michał Skibicki

maj

K. Rudzińska-Skibicka: RODO – zmiany dla przedsiębiorców w obszarze ochrony danych osobowych od 2018 r.

wfy-group.com/rodo-zmiany-dla-przedsiebiorcow-w-obszarze-ochrony-danych-osobowych-od-2018-r/

W dniu 4 maja 2016 r. ogłoszony został tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uczelnia dyrektywy 95/45/WE – w Polsce bliżej znanego jako Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, […]

kwiecień

Sukcesja (dziedziczenie) przedsiębiorstw – przekazywanie dorobku przyszłym pokoleniom

wfy-group.com/sukcesja-dziedziczenie-przedsiebiorstw-przekazywanie-dorobku-przyszlym-pokoleniom/

W obecnych czasach temat sukcesji nabiera szczególnego znaczenia. Przedsiębiorcy, często nazywani liderami biznesu, którzy tworzyli swoje firmy po 1989 r. – powoli osiągają wiek emerytalny lub dojrzeli do podjęcia decyzji o przekazaniu swoich przedsiębiorstw kolejnym pokoleniom. Ogromnego znaczenia zyskują również firmy rodzinne – zarówno wśród kluczowych decydentów biznesowych na rynku polskim, jak i w oczach […]

marzec

Ceny transferowe – nowe regulacje OECD dotyczące analizy danych porównawczych

wfy-group.com/ceny-transferowe-nowe-regulacje-oecd-dotyczace-analizy-danych-porownawczych-analizy-benchmarkingowej/

Ceny transferowe Mimo coraz bardziej kompleksowych uregulowań dotyczących cen transferowych, wiele przedsiębiorstw jak również organy podatkowe stają w obliczu braku zasobów czy danych niezbędnych do prawidłowego skontrolowania czy przygotowania dokumentacji cen transferowych. Jest to konsekwencją wprowadzenia nowych regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., które nakładają na niektórych przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotem powiązanym obowiązek […]

styczeń

Ochrona danych osobowych – warto wdrożyć politykę ochrony zanim nadejdą rewolucyjne zmiany

wfy-group.com/m-skibicki-ochrona-danych-osobowych-warto-wdrozyc-polityke-ochrony-zanim-nadejda-rewolucyjne-zmiany/

  W związku z wprowadzaniem coraz surowszych regulacji prawnych, działania mające na celu ochronę danych i informacji poufnych kluczowych dla prowadzenia biznesu, stają się jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Ochronie podlegają nie tylko dane osobowe kontrahentów czy know-how danego przedsiębiorcy dotyczące przedmiotu jego działalności. Każda informacja mająca strategiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorcy powinna zostać […]

listopad

Benchmarking study – rewolucyjne zmiany w dokumentacji cen transferowych

wfy-group.com/m-skibicki-benchmarking-study-rewolucyjne-zmiany-w-dokumentacji-cen-transferowych/

Od 1 stycznia 2017 roku, wejdą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Jedną z najistotniejszych, jest obowiązek przygotowania analizy porównawczej  (tzw. benchmarking study) przez podatników, których przychody lub koszty przekroczyły równowartość 10 mln euro lub posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną (spółki osobowe), której przychody lub koszty przekroczyły próg 10 […]