Kategoria: Marcin Domański

styczeń

Wyceniamy przedsiębiorstwo, czyli kilka słów o wycenach

wfy-group.com/wyceniamy-przedsiebiorstwo-czyli-kilka-slow-o-wycenach/

  W praktyce gospodarczej często operuje się pojęciami wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też wycena składników przedsiębiorstwa, np. wartości niematerialnych i prawnych w postaci znaków towarowych, logotypów lub know-how. Wycenę można przeprowadzić na praktycznie każdym etapie życia przedsiębiorstwa, poczynając od fazy rozpoczęcia działalności, traktując niekiedy biznes jak projekt inwestycyjny, wyceniać można start up’y […]

październik

Whistleblowing oficjalnie w Polsce, promowanie whistleblowingu – rozporządzenie MAR, dyrektywa MAD?

wfy-group.com/p-bober-whistleblowing-oficjalnie-w-polsce-promowanie-whistleblowingu-rozporzadzenie-mar-dyrektywa-mad/

Od 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują w całości postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej Rozporządzenie MAR) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych […]