Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane.

- Antoni Czechow

Listopad

Benchmarking study – rewolucyjne zmiany w dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 roku, wejdą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Jedną z najistotniejszych, jest obowiązek przygotowania analizy porównawczej  (tzw. benchmarking study) przez podatników, których przychody lub koszty przekroczyły równowartość 10 mln euro lub posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną (spółki osobowe), której przychody lub koszty przekroczyły próg 10 […]

Czytaj dalej

październik

Whistleblowing oficjalnie w Polsce, promowanie whistleblowingu – rozporządzenie MAR, dyrektywa MAD?

Od 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują w całości postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej Rozporządzenie MAR) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych […]

Czytaj dalej

wrzesień

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych – jak to rozliczyć? cz. II

Mimo, że na pierwszy rzut oka przepisy dotyczące wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych są oczywiste to nadal budzą one niestety wiele kontrowersji. Szczególnie trudną kwestią jest próba odpowiedzenia na pytanie, czy w ryczałcie określonym w ustawie uwzględniane są koszty paliwa. Organy skarbowe w tej sprawie są zgodne i jednomyślnie twierdzą, że te w ryczałcie […]

Czytaj dalej

sierpień

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych – jak to rozliczyć? cz. I

Ryczałtowe rozliczenie przychodów z tytułu wykorzystania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Od 1 stycznia 2015 roku  obowiązują nowe zasady dotyczące rozliczania przychodów związanych z używaniem samochodów służbowych. W teorii, miały one na celu, wprowadzenie rozwiązań, które pozwoliłyby uniknąć wątpliwości, co do sposobu ustalania przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego w celach prywatnych. Czy […]

Czytaj dalej

Lipiec

Co tak naprawdę oznacza BREXIT?

W jaki sposób zareagowały na niego rynki finansowe? Czy niesie za sobą wyłącznie negatywne konsekwencje, a może również jakieś szanse? Jakie są perspektywy na dalszy rozwój sytuacji? Uderzenie w rynki finansowe Data 23 czerwca 2016 r. niewątpliwie przejdzie do historii. BREXIT okazał się ogromnym zaskoczeniem, wywołującym szok nie tylko na rynkach finansowych, ale również wśród […]

Czytaj dalej