Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane.

- Antoni Czechow

luty

Obligacje samorządowe

Rosnąca popularność jaką cieszą się obligacje samorządowe, jest związana z procesem realnego upodmiotowienia samorządów lokalnych, co zostało zapoczątkowane w Polsce po 1989 roku. Pierwsza emisja obligacji tego rodzaju miała miejsce w 1993 roku, kiedy to na zostanie emitentem zdecydowały się takie miejscowości jak Międzyrzecz, Czarnków czy Płock. Wraz z upływem czasu rozwiązanie to zyskało na […]

Czytaj dalej

Due diligence – badamy przedsiębiorstwo

Celem każdego właściciela przedsiębiorstwa jest takie zarządzanie majątkiem firmy, aby w sposób najbardziej efektywny maksymalizować osiągany dochód. Jest to jednak skomplikowane zadanie, bowiem wiąże się ono niejednokrotnie z podejmowaniem trudnych decyzji o charakterze długoterminowym i strategicznym, które skutkują zmianami w przedsiębiorstwie. Jednocześnie nie dokonanie tych zmian może narazić firmę na zbyteczne koszty oraz zablokować bądź […]

Czytaj dalej

styczeń

Wyceniamy przedsiębiorstwo, czyli kilka słów o wycenach

  W praktyce gospodarczej często operuje się pojęciami wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też wycena składników przedsiębiorstwa, np. wartości niematerialnych i prawnych w postaci znaków towarowych, logotypów lub know-how. Wycenę można przeprowadzić na praktycznie każdym etapie życia przedsiębiorstwa, poczynając od fazy rozpoczęcia działalności, traktując niekiedy biznes jak projekt inwestycyjny, wyceniać można start up’y […]

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych – warto wdrożyć politykę ochrony zanim nadejdą rewolucyjne zmiany

  W związku z wprowadzaniem coraz surowszych regulacji prawnych, działania mające na celu ochronę danych i informacji poufnych kluczowych dla prowadzenia biznesu, stają się jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Ochronie podlegają nie tylko dane osobowe kontrahentów czy know-how danego przedsiębiorcy dotyczące przedmiotu jego działalności. Każda informacja mająca strategiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorcy powinna zostać […]

Czytaj dalej

grudzień

Obligacje korporacyjne źródłem kapitału dla biznesu

Obecnie obligacje korporacyjne stają się coraz ważniejszym źródłem pozyskania kapitału dla przedsiębiorców. Oto pięć najistotniejszych przyczyn dlaczego warto pomyśleć o emisji obligacji. Po pierwsze, wciąż trudna sytuacja na rynkach kapitałowych powoduje spadki kursów akcji oraz zmniejszenie się zainteresowania inwestorów finansowych emisjami akcji. Ponadto nadal utrzymują się niskie stopy procentowe, co sprawia, iż środki pieniężne na […]

Czytaj dalej