Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane.

- Antoni Czechow

listopad

Podatek od nieruchomości komercyjnych niezależnie od dochodu?

W dniu 12 lipca 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji, opublikowało projekt zmieniający ustawy o podatkach dochodowych tj. o CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych i powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z […]

Czytaj dalej

Dokumentacja cen transferowych – jak będzie ostatecznie wyglądać?

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji zawieranych przez podmioty powiązane, które przyniosły istotne zmiany w tym zakresie. Uzupełnieniem tych zmian, jest ogłoszone w dniu 18 września 2017 r. Rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Uszczegóławia ono znowelizowane przepisy w zakresie […]

Czytaj dalej

sierpień

Zarządzanie wrażeniem

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost znaczenia narracji w sprawozdawczości. Konieczność umieszczenia w raportach dodatkowych informacji słownych związana jest z coraz większą złożonością zjawisk gospodarczych. Powoduje to z kolei zwiększenie potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych, co ma odzwierciedlenie w coraz większym tempie rozwoju standardów i wytycznych dotyczących zasad sporządzania sprawozdań. Narracje dają możliwość pełnego objaśnienia […]

Czytaj dalej

lipiec

Kontrowersyjny projekt zmiany ustaw o podatku dochodowym w 2018 r.

W dniu 12 lipca 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji, opublikowało projekt zmieniający ustawy o podatkach dochodowych tj. o CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych i powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z […]

Czytaj dalej

czerwiec

Sprawozdania z działalności obligatoryjne dla niektórych spółek jawnych i komandytowych

Zmiany w przepisach W związku z upływem pod koniec czerwca 2017 r. terminu do zatwierdzania sprawozdań finansowych za rok 2016 r. należy zwrócić uwagę na istotną zmianę w ustawie o rachunkowości w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdań z działalności niektórych jednostek (spółek), które należy złożyć do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016. Od 1 […]

Czytaj dalej