Miesiąc: listopad 2017

listopad

Podatek od nieruchomości komercyjnych niezależnie od dochodu?

wfy-group.com/podatek-od-nieruchomosci-komercyjnych-niezaleznie-od-dochodu/

W dniu 12 lipca 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji, opublikowało projekt zmieniający ustawy o podatkach dochodowych tj. o CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych i powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z […]

Dokumentacja cen transferowych – jak będzie ostatecznie wyglądać?

wfy-group.com/dokumentacja-cen-transferowych-jak-bedzie-ostatecznie-wygladac/

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji zawieranych przez podmioty powiązane, które przyniosły istotne zmiany w tym zakresie. Uzupełnieniem tych zmian, jest ogłoszone w dniu 18 września 2017 r. Rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Uszczegóławia ono znowelizowane przepisy w zakresie […]