Miesiąc: sierpień 2017

sierpień

Zarządzanie wrażeniem

wfy-group.com/z-jechorek-zarzadzanie-wrazeniem/

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost znaczenia narracji w sprawozdawczości. Konieczność umieszczenia w raportach dodatkowych informacji słownych związana jest z coraz większą złożonością zjawisk gospodarczych. Powoduje to z kolei zwiększenie potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych, co ma odzwierciedlenie w coraz większym tempie rozwoju standardów i wytycznych dotyczących zasad sporządzania sprawozdań. Narracje dają możliwość pełnego objaśnienia […]