Miesiąc: marzec 2017

marzec

Ceny transferowe – nowe regulacje OECD dotyczące analizy danych porównawczych

wfy-group.com/ceny-transferowe-nowe-regulacje-oecd-dotyczace-analizy-danych-porownawczych-analizy-benchmarkingowej/

Ceny transferowe Mimo coraz bardziej kompleksowych uregulowań dotyczących cen transferowych, wiele przedsiębiorstw jak również organy podatkowe stają w obliczu braku zasobów czy danych niezbędnych do prawidłowego skontrolowania czy przygotowania dokumentacji cen transferowych. Jest to konsekwencją wprowadzenia nowych regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., które nakładają na niektórych przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotem powiązanym obowiązek […]