Miesiąc: styczeń 2017

styczeń

Wyceniamy przedsiębiorstwo, czyli kilka słów o wycenach

wfy-group.com/wyceniamy-przedsiebiorstwo-czyli-kilka-slow-o-wycenach/

  W praktyce gospodarczej często operuje się pojęciami wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też wycena składników przedsiębiorstwa, np. wartości niematerialnych i prawnych w postaci znaków towarowych, logotypów lub know-how. Wycenę można przeprowadzić na praktycznie każdym etapie życia przedsiębiorstwa, poczynając od fazy rozpoczęcia działalności, traktując niekiedy biznes jak projekt inwestycyjny, wyceniać można start up’y […]

Ochrona danych osobowych – warto wdrożyć politykę ochrony zanim nadejdą rewolucyjne zmiany

wfy-group.com/m-skibicki-ochrona-danych-osobowych-warto-wdrozyc-polityke-ochrony-zanim-nadejda-rewolucyjne-zmiany/

  W związku z wprowadzaniem coraz surowszych regulacji prawnych, działania mające na celu ochronę danych i informacji poufnych kluczowych dla prowadzenia biznesu, stają się jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Ochronie podlegają nie tylko dane osobowe kontrahentów czy know-how danego przedsiębiorcy dotyczące przedmiotu jego działalności. Każda informacja mająca strategiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorcy powinna zostać […]