Miesiąc: październik 2016

październik

Whistleblowing oficjalnie w Polsce, promowanie whistleblowingu – rozporządzenie MAR, dyrektywa MAD?

wfy-group.com/p-bober-whistleblowing-oficjalnie-w-polsce-promowanie-whistleblowingu-rozporzadzenie-mar-dyrektywa-mad/

Od 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują w całości postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej Rozporządzenie MAR) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych […]